Arjan Post

Arjan Post (Maarssen, 1994) studeerde in 2016 cum laude af aan de Fotoacademie te Amsterdam. De onmogelijkheid om als mens absolute ruimte waar te nemen vormt het uitgangspunt van zijn werk. Om tot een correct totaalbeeld van een omgeving te komen, wordt de inkomende informatie door de hersenen continue verwerkt en gecorrigeert. Het totaalbeeld van een ruimte wordt uiteindelijk gevormd doordat herinneringen van verschillende perspectieven worden samengevoegd, waardoor het gehele beeld onvermijdelijk wordt vervormd. Post onderzoekt het verschil tussen de ‘absolute werkelijkheid’ en de ‘waarneembare werkelijkheid’ door systematisch foto’s te maken vanuit verschillende perspectieven en deze te combineren tot een objectief overzichtsbeeld. De vervorming van het menselijke perspectief wordt zo opgeheven, maar de vervorming door het perspectief van de camera blijft behouden. Uiteindelijk verkent Post de grenzen van het medium fotografie.

www.arjan-post.nl