Eva de Mulder

Eva de Mulder wordt geïnspireerd door de paradoxale verhouding tussen gevoel en verstand. Twee werelden die constant met elkaar in gevecht zijn. Haar werk is een reflectie van haarzelf en een reactie op een samenleving waar alles perfect in balans lijkt te moeten zijn. Fotografie is in haar werk het beginpunt en het eindproduct. Daartussen vindt een proces plaats waarin het gevecht tussen hoofd en hart tot bedaren wordt gebracht. Door zich actief met dit gevecht te bemoeien, creëert zij een nieuwe werkelijkheid.

www.evademulder.com

info@evademulder.com
06 – 11 15 62 84