Maarten Ketelaars

Het contrast tussen de wereld rond mij en in mij

Gedachten, gevoelens, dromen en herinneringen zijn vluchtig, corrosief en ongrijpbaar. Toch worden op basis hiervan beslissingen voor de toekomst gemaakt en zo ontstaat er een discrepantie tussen de wereld in je hoofd en hoe het leven ermee aan de haal gaat.

Foto’s worden gekoesterd als herinneringen maar ik betrek er de dimensie van het leven bij door er fysieke materiële lagen aan toe te voegen

De fysieke foto is voor mij dierbaarder dan een digitaal bestand wat je steeds weer kunt maken zoals je het wil.

Mijns inziens is dat een groot nadeel want dat lukt mij in de werkelijke wereld ook niet. Daarom werk ik met een eigen variatie op de emulsielift waarbij ik niet meer de complete controle heb als ik deze aanbreng op de ondergrond. Hierbij moet ik heel snel zijn net als bij veel beslissingen in het leven en als ik weifel wordt het bros en valt uit elkaar.

www.maartenketelaars.com