Niels van den Boom

Het werk dat Niels van den Boom maakt is een persoonlijke weerslag van de menselijke geest. Het betreft een permanent experimentele zoektocht naar beelden die schoonheid, de troost en verwarring met elkaar verenigen. Op deze manier ontstaat er een spel tussen beeld en de kijker.
Als uitgangsgangspunt neemt Niels het gegeven we als mensen geneigd patronen te herkennen en ze als echt te interpreteren. Door onze beperkte mogelijkheden om waar te nemen en kennis tot ons te nemen leven we allemaal in onze eigen ‘bubbel’, in een illusoir beeld van de werkelijkheid om ons heen. Dat valt meestal niet op, omdat het een onderdeel is van onze manier om met het leven en met de dingen om ons heen om te gaan.
Het werk dat Niels maakt kan worden gekenmerkt als een fixatie (foto) van gecontroleerde ongecontroleerdheid. Het roept de vraag op over wat fictie en wat werkelijkheid is en gaat op emotioneel vlak op zoek naar de kern van ons bestaan.

www.moob.eu